הפקוח על התקשורת והקולנוע


הפקוח על התקשורת והקולנוע - מטעם משרד החנוך, המזכירות הפדגוגית