חוזה עבודה לאיטום גגות – למה זה חשוב

מהו חוזה עבודה 

חוזה עבודה הינו רכיב משמעותי בכל קשר לקוח מבצע. חוזה עבודה למעשה מכתיב את מערכת היחסים, ואת 
ההתחייבויות ההדדיות של שני צדדי העסקה. חוזה עבודה עשוי לכלול בתוכו הסכמים שונים על האחריות 
לנזקים או כשלים בתהליך העבודה, הסכמי סודיות, ואת כל תנאי התשלום והעברת הכספים הרלוונטיים. תחום 
הבנייה בכלל והאיטום בפרט, הינם תחומים בהם חוזי עבודה הינם בעלי משקל רב. הסיבות לכך הן כי בתחומים 
אלו נזקים וכשלים עשויים להתגלות רק בשלב מאוחר יחסית של העבודות, ובשל ההבדל העצום בידע בין הקבלן 
המבצע לבין היזם או הלקוח המקשה על הבנה של תהליך העבודה. תחום איטום גגות באופן ספציפי מצריך 
הכנת חוזה עבודה מחייב.   

מהם הדגשים המיוחדים בקביעת חוזה עבודה לאיטום גגות 

בקביעת חוזה עבודה לאיטום גגות, עלינו לזכור את הנזקים העצומים לרכוש אשר איטום לא איכותי עשוי לכלול בשל הצפות, נזילות או פגיעה ביסודות הבניין. לכן, יש לשים לב לדגשים הבאים בעת חתימת חוזה עבודה 
בתחום זה: 
זמן האחריות: עבודות איטום נעשות לרוב רק לאחר תום תקופת הגשמים. לכן, במידה והעבודות לא 
נעשות בצורה מושלמת, לוקח זמן ממושך במיוחד עד שנבין זאת. נוסף על כך, גם לאחר שהחלו 
הגשמים, לעיתים המים יצטברו תחילה במקומות מוסתרים, ונשים את ליבינו לבעיה רק לאחר 
שתתפרץ. לכן, יש לשים לב שאנו קובעים משך אחריות ממושך של קבלן איטום גגות לעבודתו ומעגנים 
זאת בחוזה. 
סכום האחריות: מאחר ואיטום גגות נועד להגנה על רכוש רב המאוחסן בבית, יש לקבוע את גבול 
האחריות באופן מדויק. האם הקבלן נושא באחריות לנזק לרהיטים, או שמע רק לנזק מבני של הבניין. 
האם עליו לשלם כסף במקרה של תקלה או רק לבצע את עבודתו מחדש. על כל אלו להיות מעוגנים 
בחוזה.

למרות החוזה, יש לבחור בחברת איטום גגות אמינה ומוכרת 

חוזה עבודה אמנם מגביר את הסיכוי לביצוע מושלם של עבודות איטום גגות, אך איננו מבטיח אותם. חשוב 
מאוד לשכור את שירותיה של חברה אמינה ומוכרת, העוסקת בתחום שנים רבות (למשל www.adiv.co.il) .  
roofing-550503__180